Στους μαθητές των τάξεων Α' και Β' Γυμνασίου του Σχολείου μας δόθηκαν οι εξής προαιρετικές εργασίες από τον καθηγητή μαθηματικών Ζυγούρη Κωνσταντίνο (για να τις δείτε πατήστε πάνω στην αντίστοιχη τάξη):

Α' Γυμνασίου , Β' Γυμνασίου.

Στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών η τελική ημερομηνία παράδοσης των εργασιών από τις ομάδες είναι 15 Ιανουαρίου 2015. 

Οι μαθητές θα δουλέψουν σε ομάδες που οι ίδιοι θα επιλέξουν και τα αποτελέσματα των εργασιών τους θα παρουσιαστούν εφόσον το επιθυμούν σε επίπεδο τάξης ή Σχολείου, ή πιθανόν, μετά από δημιουργία σχετικών παρουσιάσεων, στην Μαθηματική εβδομάδα που διοργανώνεται στην Θεσσαλονίκη, περίπου στο τέλος Μαρτίου.

Καλή εργασία!